Violin Games

vioolles voorburg

auditief kruizen en mollen herkennen

Het leren herkennen van hogen en lage 2de vingers.

vioolles voorburg

Trainen thuis stimuleren, maar ook in de les bruikbaar.

Trainen thuis stimuleren, maar ook in de les bruikbaar.